29.9.09

Otse või osalus?

Sõnad "otsedemokraatia" ja "osalusdemokraatia" tunduvad võõrad ja seetõttu nad omavahel sassi kipuvadki minema. Kui puust ja punaseks teha, siis otsedemokraatia tähendab seda, et kodanikel on õigus ise otsuseid teha (rahvahääletuse käigus). Osalus aga tähendab arvamuse avaldamist, kaasa rääkimist ühiskonnas oluliste asjade suhtes, oma kodanikuõiguste kasutamist ka siis, kui valimisi ei toimu.

Mõned inimesed aga ei taha kummastki midagi kuulda ja rõhutavad, et riigis kehtib ikkagi esindusdemokraatia - valisime endile esindajad ja nemad las nüüd teevadki otsuseid. Kiita ja kritiseerida võib, aga sel pole otsustele erilist mõju.

Osale.ee on, nagu nimigi ütleb, osaluse vahend - "Räägi kaasa riigiasjades" on nii hüüdlause kui selle veebi peamine eesmärk. Erinevad huvid kuuldavaks, otsuste avalik arutelu enne nende vastuvõtmist.

Osale.ee kaudu aga tegi Gerd Tarand ettepaneku võtta otsedemokraatia kasutusele Riigikogu igapäevases töös.

Riigikogu avaldas ka vastuse.

Rahvahääletuse küsimus on praegu Riigikogus põhjalikumalt arutlusel, sest roheliste erakond esitas eelnõu. Põnev on jälgida diskussiooni ja vaadata, kas tuleb jutuks ka osalemine. Parlamendi puhul seisneks see senisest põhjalikemates aruteludes huvigruppidega - seda eriti juhul, kui kaasamine on poolikuks jäänud, sel ajal kui otsust ministeeriumis ette valmistati.

Kommentaare ei ole: