1.7.09

Obama ruulib e-demokraatiaga

Kõik teavad, et Obama oli valimiskampaanias osav kodanike kaasaja ning sotsiaalmeedia kasutaja. Nüüd on valitsustiim algatanud rida suurejoonelisi muutusi e-riigi ja e-osaluse vallas. Ikka eesmärgiga saada USAs parem valitsemiskultuur ning korraldada moodsaid e-vahendeid kasutades ümber riigi ja kodanike vaheline suhtlus.

Esimesel tööpäeval andis president välja Avatud Valitsuse Direktiivi ehk teisisõnu kehtestas uue valitsemiskultuuri põhimõtted kõikidele riigiasutustele. Samas reorganiseeriti valitsuse kommunikatsioonibüroo ümber kodanike kaasamise-keskseks. Nüüd hoiab Office of Public Engagement ühendust nii suurte sotsiaalpartneritega kui püüab uut meediat kasutades kõnetada nn tavalist kodanikku.

Siis tehti riigi registrid ja andmebaasid digitaalseks ning neile juurdepääs lihtsamaks. Sellest avalikust registrist leiab ka kõik riigile läkitatud lobistide ettepanekud.

Seaduste ja eelnõude infosüsteem võimaldab nii kehtivaid kui kavandatavaid õigusakte kõigil kommenteerida. Samas on kokku toodud riigiasutuste tööplaanid.

USAspending.gov näitab, kuhu riigi raha kulub ja järjestab ka suurimad lepingusaajad (nt Lockheed, Boeing).

Netis on avaldatud riigi eelarve osariikide kaupa ja president kommenteerib kärpekava 2010. aastaks.

Hetkel on käimas mahukas mõttetalgute projekt, et välja töötada riigi läbipaistvuse, kaasamise ja koostöö poliitika. Esimese etapi tulemuste kokkuvõte on põnev lugemine.
Avalik konsultatsioon kestab ning kodanike soovituste ja seisukohtade laekumist saab vaadata iga huviline.

Selle põhjal tekib ameeriklaste kaasamise hea tava.